Dlaczego parują nam szyby w oknach?

Parowanie szyb w domu to zjawisko, które występuje zazwyczaj w okresie od jesieni do wiosny. Związane jest głównie z wyższą wilgotnością powietrza oraz dużymi różnicami temperatur, które panują wewnątrz i na zewnątrz budynku. Parowanie okien nie świadczy o ich wadzie, to naturalny proces, który możemy w odpowiedni sposób zminimalizować.

Skraplanie pary wodnej na szybach i drzwiach od wewnętrznej strony pomieszczeń jest następstwem, różnicy temperatur pomiędzy tym, co na zewnątrz i w środku oraz dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zjawisko to określane jest mianem „punktu rosy” – od tego momentu rozpoczyna się proces skraplania pary wodnej. Dotyczy głównie okresów zimowych. Towarzyszyć temu może oszronienie lub wręcz pojawienie się lodu na wewnętrznej powierzchni okien i drzwi (szyby, listwy przyszybowe, ościeżnice, itp.). Przyczyną tego stanu nie jest wada stolarki lecz najczęściej nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia. Poprzez staranie izolowane okna lub drzwi, powietrze o wysokiej wilgotności powstałej podczas codziennych czynności domowych (kąpiel, gotowanie, pranie, itp.) nie może wydostać się na zewnątrz pomieszczenia i osiada na najchłodniejszych powierzchniach czyli szybach okiennych, drzwiach czy ościeżnicach metalowych. W celu wyeliminowania tego zjawiska należy sprawdzić poprawność działania wentylacji. Dodatkowo należy zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia.

Na zjawisko kondensacji pary wodnej, na wewnętrznej powierzchni okien i drzwi, wpływ mają następujące czynniki:

  • Poziom wilgotności wewnątrz pomieszczenia
  • Temperatura powietrza na zewnątrz budynku
  • Temperatura wewnątrz pomieszczenia
  • Temperatura na powierzchni okien i drzwi
  • Sprawność wentylacji

Ograniczanie zjawiska kondensacji jest możliwe poprzez oddziaływanie na cztery z ww. czynników (brak wpływu na warunki atmosferyczne). Wilgotność powietrza powinna być wychwytywana w momencie powstawania i usuwana na zewnątrz. Pomieszczenie powinno być systematycznie ogrzewane i wentylowane. Dzięki zastosowaniu ramki dystansowej wykonanej ze złożonego materiału izolacyjnego, tzw. „ciepłej ramki”, można znacząco polepszyć izolację termiczną na brzegach pakietu szybowego. To z kolei powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tymczasowej kondensacji pary wodnej.

Okresowe pojawianie się skroplonej pary wodnej jest zjawiskiem normalnym, o charakterze przejściowym, którego nie da się wyeliminować w 100% ale można i powinno się go zminimalizować poprzez stosowanie się do powyższych zasad.

EMPOL w liczbach

29

lat na rynku

82

klientów
z polecenia

36

krajów,
w których jesteśmy

1173000

zł zaoszczędzonych przez
naszych wszystkich klientów na
ogrzewaniu w jednym sezonie