Dolnośląska Nagroda Gospodarcza

Zostaliśmy laureatami Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej, która jest kontynuacją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Dolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) jest to wyróżnienie regionalne przyznawane wybitnym przedsiębiorcom, wiarygodnym podmiotom gospodarczym oraz instytucjom, których działalność i osiągnięcia, są istotne dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska. To wyjątkowe wyróżnienie zostało nam wręczone podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

About the Author

Leave a Reply