slide1homeSchüco_fenster
slide2homeSchüco_fenster
slide3homeSchüco_fenster
slide4home

Porady i instrukcje

Co trzeba wiedzieć przed montażem

Poszerzenie montowane pod drzwiami balkonowymi lub wejściowymi

Poszerzenia to systemowe kształtowniki PVC umożliwiające powiększenie dolnej szerokości ramy. Posiadają dodatkową uszczelkę, dzięki czemu dołączone do ramy, tworzą szczelne połączenie.

Zaleca się stosowanie poszerzeń w przypadku gdy nie ma jeszcze ostatecznej warstwy posadzki lub izolacji cieplnej. Umożliwi to wypełnienie luki między istniejącą posadzką a dolną częścią drzwi zapewniając sztywność dolnej części ramy, na której wspiera się cała konstrukcja oraz zniweluje mostki termiczne.
Kolorystyka i struktura poszerzeń jest identyczna jak w przypadku profili głównych.

Przygotowanie otworu do Ciepłego Montażu

Aby folie i taśmy rozprężne szczelnie przylegały do muru, konieczne jest wyrównanie wszelkich nierówności wnęk okiennych. Wnęki należy zaciągnąć zaprawą a węgarki z klinkieru muszą mieć starannie wypełnione fugi w miejscu, gdzie będzie przylegać taśma rozprężna. Ciepły montaż wykonujemy tylko przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powyżej -5°C
Więcej o Ciepłym Montażu

Ocieplenie nadproża przy rolecie podtynkowej (intermo)

Zanim przystąpimy do montażu okien z roletami Intremo (Integro), których skrzynka jest częściowo schowana w odpowiednio wyprofilowane nadproże, należy przykleić do powierzchni nadproża dwucentymetrowej grubości styropian. Stanowi to dodatkową izolację i niweluje mostki termiczne.

Blat kuchenny jako parapet

Projektując kuchnie, warto wziąć pod uwagę możliwość zrównania dolnej części okna z powierzchnią blatu kuchennego, wówczas blat zastąpił parapet wewnętrzny.

Okucie Activ Pilot Select

W pomieszczeniach reprezentacyjnych, warto rozważyć zamontowanie okien z ukrytymi okuciami w systemie activPilot Selekt. Należy jednak pamiętać, że w ich przypadku skrzydło okienne otwiera się tylko do kąta 90º

Próg drzwi HS zrównany z podłogą

Drzwi podnoszono-przesuwane można osadzić tak, aby ich próg prawie zrównał się z powierzchnią podłogi czy tarasu. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy podczas pomiaru znany jest już przyszły poziom docelowej, gotowej podłogi lub tarasu.

Gabaryty okien

Zanim zaakceptujemy projekt budynku, lub zanim go wykonamy, warto sprawdzić czy przewidziane gabaryty okien i drzwi są możliwe do wykonania bez dodatkowych kosztów lub czy są w ogóle możliwe. Często bowiem projektanci zapominają o możliwościach konstrukcyjnych stolarki PVC.

Bramy garażowe na gotową elewację

Zarówno bramy rolowane jak i segmentowe, najlepiej jest montować na wykończonej elewacji czy gotowym wnętrzu. Później będzie to znacznie trudniejsze, lub nawet niemożliwe.

Rolety zewnętrzne z silnikami

Gdy decydujemy się na rolety z silnikami sterowanymi za pomocą pilota radiowego, musimy koniecznie wykonać instalację zasilającą tak, aby każda roleta miał oddzielny obwód elektryczny. W innym przypadku może się zdarzyć, że podczas zakłóceń w instalacji, zostaną rozregulowane ustawienia krańcowe silników.

 

Co trzeba wiedzieć przed zakupem

Obniżona klamka

Standardowo klamka okienna znajduje się w połowie wysokości skrzydła. Na specjalne życzenie klienta, nasza firma może obniżyć klamkę tak, aby łatwiej można było do niej dosięgnąć osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub gdy okno jest zamontowane wysoko.

Okna o specyficznych właściwościach

Okna mogą posiadać dodatkowe właściwości, w zależności od potrzeb lub miejsca ich montażu. W domach jednorodzinnych można zastosować stolarkę antywłamaniową, przy ruchliwej ulicy o zwiększonych właściwościach dźwiękoszczelnych.

Szyby bezpieczne lub hartowane

Dla bezpieczeństwa, warto zainwestować w szyby bezpieczne lub hartowane w miejscach, do których mają dostęp małe dzieci czy duże zwierzęta domowe. Przykładem są drzwi balkonowe, tarasowe lub stolarka w miejscach publicznych.

Ciepła ramka w szybie

Jej właściwości termoizolacyjne, znacznie przewyższają standardowe rozwiązania. Dzięki niej niskim kosztem możemy zniwelować mostki termiczne na obrzeżach szyby. Zmniejszając ryzyko skraplania się pary wodnej na szybach i drzwiach.

Wymiana okien wraz z parapetem

Wymieniając okna na plastikowe, warto od razu wymienić parapety wewnętrzne lub przynajmniej przemontować stare. Nowe okno posiada zwykle inną budowę ramy i między nią a starym parapetem, może powstać nieestetyczny dystans powodujący przedostawanie się wody między parapetem a ramą okna.

Nawiewniki wymagane przez administrację

Przed wymianą okien w budownictwie wielorodzinnym, należy dowiedzieć się w administracji, czy są wymagane nawiewniki, zwłaszcza jeśli dofinansowują wymianę. Montaż nawiewnika w oknie już zamontowanym, będzie bardzo kosztowne.

Obniżenie okien sięgających do sufitu

Istnieje możliwość obniżenia okien za pomocą dodatkowego profilu dołączonego do ramy. Dzięki temu skrzydła podczas otwierania nie będą kolidowały z karniszem.

Tylko oryginalne okucia Winkhaus.

Okucia Winkhaus activPilot można rozbudować nawet po zakupie i montażu okien o dodatkowe przydatne funkcje.

Co trzeba wiedzieć po montażu

Zaparowane szyby

Jeśli zostanie osiągnięty punkt rosy, następuje zjawisko skraplania pary wodnej na chłodnych powierzchniach wewnętrznych. Przy energooszczędnych szybach, ciepło nie ucieka na zewnątrz, nie ogrzewając tym samym zewnętrznej tafli szkła. Przy wysokiej wilgotności wewnątrz i niskiej temperaturze na zewnątrz, wilgoć zawarta w powietrzu może skroplić się na takiej szybie.

Konserwacja okuć okiennych i uszczelek

Aby zachować gwarancję na okucia, oraz ich sprawność przez długie lata, należy raz do roku przeprowadzać ich konserwację. Dostępne bez rozkręcania ruchome miejsca, należy oczyścić oraz posmarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać żywic, kwasów czy zasad ponieważ naruszają one powłokę antykorozyjną okuć.

Celem zachowania należytej sprężystości i elastyczności uszczelek należy smarować je raz do roku wazeliną techniczną.

Wietrzenie pomieszczeń

Jeśli kupując okna, zrezygnowaliśmy ze szczelin infiltracyjnych i nie zastosowaliśmy nawiewnika, musimy pamiętać o systematycznym wietrzeniu pomieszczeń poprzez korzystanie z mikrowentylacji lub szybkiego przewietrzania przez otwarcie skrzydła.

Folia ochronna na profilu.

Folie ochronne, które znajdują się na profilach, należy usunąć w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu montażu, nie później jednak niż po upływie 1 miesiąca. Zadaniem ich jest jedynie zabezpieczenie profili podczas produkcji, transportu i montażu

Zabezpieczenie okien po montażu.

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych zaleca się szczelne zabezpieczenie folią całej powierzchni okien i drzwi. Tylko w ten sposób można skutecznie zabezpieczyć profile i szyby przed zabrudzeniem czy zarysowaniem a okucia przed nadmiernym zapyleniem.

Czyszczenie profili PVC.

Do czyszczenia okien, nie należy używać produktów zawierających rozpuszczalniki i środki ścierne. W przypadku silnych, tłustych zabrudzeń, można użyć benzyny ekstrakcyjnej. Do oczyszczenia okuć, otworów odwodnieniowych i trudno dostępnych miejsc, warto posłużyć się odkurzaczem.

Wentylacja przy oknach plastikowych.

Jeśli nie zastosowano w oknach nawiewników czy szczelin infiltracyjnych, a budynek nie posiada wentylacji mechanicznej to należy pamiętać o systematycznym przewietrzaniu pomieszczeń.

Skraplanie pary wodnej na szybach i drzwiach.

Skraplanie pary wodnej na szybach i drzwiach od wewnętrznej strony pomieszczeń jest następstwem, różnicy temperatur: zewnętrznej i wewnętrznej przy dużej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Zjawisko to określane jest mianem „punktu rosy” – rozpoczyna się proces skraplania pary wodnej. Dotyczy głównie okresów zimowych. Towarzyszyć temu może oszronienie lub wręcz pojawienie się lodu na wewnętrznej powierzchni okien i drzwi (szyby, listwy przyszybowe, ościeżnice, itp.). Przyczyną tego stanu nie jest wada stolarki lecz najczęściej nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia. Poprzez staranie izolowane okna lub drzwi, powietrze o wysokiej wilgotności powstałej podczas codziennych czynności domowych (kąpiel, gotowanie, pranie, itp.) nie może wydostać się na zewnątrz pomieszczenia i osiada na najchłodniejszych powierzchniach czyli szybach okiennych, drzwiach czy ościeżnicach metalowych. W celu wyeliminowania tego zjawiska należy sprawdzić poprawność działania wentylacji. Dodatkowo należy zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia.

Na zjawisko kondensacji pary wodnej, na wewnętrznej powierzchni okien i drzwi, wpływ mają następujące czynniki:

  • Poziom wilgotności wewnątrz pomieszczenia

  • Temperatura powietrza na zewnątrz budynku

  • Temperatura wewnątrz pomieszczenia

  • Temperatura na powierzchni okien i drzwi

  • Sprawność wentylacji

Ograniczanie zjawiska kondensacji jest możliwe poprzez oddziaływanie na cztery z ww. czynników (brak wpływu na warunki atmosferyczne). Wilgotność powietrza powinna być wychwytywana w momencie powstawania i usuwana na zewnątrz. Pomieszczenie powinno być systematycznie ogrzewane i wentylowane. Dzięki zastosowaniu ramki dystansowej wykonanej ze złożonego materiału izolacyjnego, tzw. „ciepłej ramki”, można znacząco polepszyć izolację termiczną na brzegach pakietu szybowego. To z kolei powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tymczasowej kondensacji pary wodnej.

Okresowe pojawianie się skroplonej pary wodnej jest zjawiskiem normalnym, o charakterze przejściowym, którego nie da się wyeliminować w 100% ale można i powinno się go zminimalizować poprzez stosowanie się do powyższych zasad.

Wytyczne producenta, dotyczące prawidłowego montażu okien i drzwi z PVC

Uwagi ogólne
Mocowanie okien i drzwi zewnętrznych musi w pewny sposób przenosić wszystkie planowo działające na dany element konstrukcyjny siły do bryły budynku i do podłoża. Dlatego należy pamiętać o zasadzie, która mówi, że okno ma stać a nie wisieć, oraz właściwie dobrać elementy mocujące takie jak: śruby, dyble, kotwy.

Siły działające na okno powstają w wyniku następujących obciążeń:
– ciężar własny,
– obciążenia wiatrem,
– obciążenia ruchowe,
– elementy ruchome (np. skrzydła okien).

Demontaż
Demontażu starych okien należy dokonać w możliwie najostrożniejszy sposób, unikając tym samym niepotrzebnych uszkodzeń otworu okiennego (ościeży).
Zdemontowane elementy należy zabrać z miejsca montażu, chyba że klient zechce je zatrzymać, w tym przypadku należy odnotować ten fakt na „protokole odbioru towaru”.
Po demontażu, należy oczyścić ościeża z zanieczyszczeń, tak aby piana poliuretanowa, mogła trwale związać się z murem.
Wszelkie ruchome i niestabilne części muru, należy usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem.
Jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn takich jak: zły stan budynku, ukryte wady muru czy nietypowa budowa ościeży, powstaną rozległe ubytki w murze, których uzupełnienie jest konieczne przed osadzeniem okien, wówczas koszt tych dodatkowych prac ponosi klient. Klientowi zostaną przedstawione do zaakceptowania możliwe rozwiązania wraz z ich kosztami.

Ustawienie ościeżnic
Montowane okno należy postawić stabilnie na klockach, wykonanych z elementów, które nie będą usunięte po zakończeniu prac, wytrzymają ciężar całej konstrukcji oraz posiadają niską przewodność cieplną.
Okno musi stać stabilnie i należy pamiętać że nie jest to zadaniem piany poliuretanowej, która spełnia jedynie funkcję termoizolacyjną.
Ościeżnicę należy ustawić z zachowaniem pionów i poziomów we wszystkich płaszczyznach, zwrócić uwagę na symetryczne ustawienie okna w otworze.
Zachować jednakową wysokość okien we wszystkich otworach.
Zaklinować ościeżnicę blisko naroży, stałych słupków oraz miejsc czopowania tak, aby nie spowodować wypaczenia profili.
W przypadku muru ze środkową izolacją, okna należy montować w płaszczyźnie izolacji,
odprowadzając ciężar okna do muru, za pomocą specjalnych kotew, metalowych kątowników lub konsoli.
W przypadku ościeży z węgarkiem, nie należy opierać okna o węgarek a pozostawioną szczelinę trzeba wypełnić materiałem izolacyjnym.

Zespolenie okna z murem
Mocowanie okien, musi w pewny sposób przenosić wszystkie działające na okno siły do konstrukcji budynku.
W zależności od decyzji klienta lub specyfiki montażu, należy stosować odpowiednie dyble, kołki lub kotwy montażowe.
W przypadku muru ze środkową izolacją, należy zastosować atestowane, specjalnie do tego celu zaprojektowane kotwy.
Punkty mocowania rozmieszczamy po obwodzie okna, według następujących zasad: na każdym boku, około 15 cm ( wymiar A na rysunku ) od naroży i słupków, oraz nie dalej od siebie niż 70 cm. (wymiar E na rysunku ). Dodatkowo około 15 cm od miejsca ryglowania biernego skrzydła ze słupkiem. W przypadku montażu okna z roletą nadstawną, górną część okna zespala się tylko ze skrzynią rolety.
Kiedy stan oraz jakość muru, do którego ma być mocowane okno, uniemożliwia prawidłowe zakotwienie, inwestor musi najpierw zadbać aby ten stan rzeczy zmienić.

Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym, jest obecnie piana poliuretanowa. Należy nakładać ją w sposób ciągły, tak aby wypełniła w całości przestrzeń między oknem a murem.
Pozostawione kliny czy podkładki należy starannie opianować, tak aby nie tworzyły mostków termicznych.
W przypadku ościeży z węgarkiem, przestrzeń między zewnętrzną płaszczyzną ramy okna a węgarkiem, wypełnić materiałem.
Po wyschnięciu, nadmiar piany obciąć ostrym nożem lub wcisnąć, nie głębiej jak 2 mm od
płaszczyzny ościeżnicy.
Niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc w których brak piany, lub nie wypełnia ona całkowicie przestrzeni między oknem a murem.

Obróbka ościeży 
Standard wykończenia, musi zgadzać się ze standardem ustalonym na umowie.
Wszelkie tynki i zaprawy powinny zakrywać warstwę izolacyjną (np. pianę PU).
W przypadku węgarka i zastosowaniu taśmy rozprężnej przy krawędzi szczeliny, obróbka nie jest konieczna, chyba że ustalono inaczej z klientem.
Płaszczyzna obróbki musi być równa, niedopuszczalne jest pozostawienie falistej powierzchni, zadziorów, szczelin, spękań, itp.
Stosować materiały odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn takich jak zły stan budynku, ukryte wady muru czy nietypowa budowa ościeży, powstaną ubytki , które z uwagi na rozmiar nie mogą być traktowane jako standardowa obróbka ościeży, koszt tych prac dodatkowych ponosi klient. Klientowi zostaną przedstawione do zaakceptowania możliwe rozwiązania wraz z ich kosztami.

Montaż parapetów i okapników
Parapety wewnętrzne należy montować pod oknem, dosuwając je do listwy podokiennej. Jeśli nie zastosowano listwy, parapet należy wsunąć na około 15 mm pod okno.
Parapety wewnętrzne podobnie jak okna, muszą być osadzone stabilnie, opierając się na murze, klinach lub innych twardych elementach. Pozostałą przestrzeń należy wypełnić materiałem izolacyjnym lub zaprawą.
Niedopuszczalne jest pozostawienie szczeliny między oknem a parapetem wewnętrznym.
Okapniki i parapety zewnętrzne, należy montować pod oknem, aby zapewnić bezpieczne
odprowadzenie wód opadowych.
Otwory powstałe po demontażu starego parapetu, obrobić tak jak ościeżnice okien.

Ciepły montaż warstwowy
Głównym zadaniem montażu trójwarstwowego jest zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed warunkami atmosferycznymi z zewnątrz i wilgocią z wewnątrz pomieszczenia. Dlatego najważniejsze jest staranne i szczelne jego wykonanie.
Folia wewnętrzna paroszczelna powinna być przyklejona do ramy przed jej osadzeniem w otworze.
Należy zachować ciągłość folii na całym obwodzie okna, oraz zadbać o szczelne przyklejenie jej do ościeżnicy, w szczególności w narożach. W miejscu łączenia wykonać zakładkę około 5 cm.
Mocowanie folii wewnętrznej do muru jest wykonywane po wykonaniu izolacji termicznej i jej całkowitym utwardzeniu (piana PU).
Domyślnie folia jest zakończona siatką podtynkową i należy przykleić ją do wnęki okiennej za pomocą kleju/zaprawy.
Folia zakończona paskiem butylu, wymaga uprzedniego zaimpregnowania muru zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Folia bez butylu i bez siatki przyklejana jest do muru za pomocą specjalnego kleju do folii
okiennych Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna może być przyklejona po zamocowaniu ościeżnicy, należy jednak pamiętać że nie powinna być wystawiona na czynniki atmosferyczne dłużej niż 3 miesiące.
Mocowanie folii zewnętrznej do muru jest wykonywane po wykonaniu izolacji termicznej i jej całkowitym utwardzeniu (piana PU). Folia zakończona paskiem butylu, wymaga uprzedniego zaimpregnowania muru zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Folię z siatką podtynkową należy przykleić do wnęki okiennej za pomocą kleju/zaprawy.
Folię bez butylu i bez siatki przykleja się do muru za pomocą specjalnego kleju do folii okiennych