web_1
web_pano1
slide4home
slide3home

CONTACT

Sales Advisor

Monika Siuba
mob.: +48 696 099 050
e-mail: monikasiuba@empol.pl

monika-web

Sales Advisor

Anna Kuzynin
phone: +48 (71) 77 264 33
mob.: +48 606 127 970
e-mail: akuzynin@empol.pl

_D815939a

Sales Advisor

Krystian Preuss
phone: +48 (71) 77 264 33
mob.: +48 882 042 060
e-mail: kpreuss@empol.pl

_D815979

Distribution and trade

EMPOL BIS S.A.

Źródła ul. Inwestycyjna 1
55-330 Miękinia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000505568 NIP 913 161 66 86 REGON 022393703
Wysokość kapitału zakładowego 250 000,00 PLN. Kapitał wpłacony w całości.

Production plant

EMPOL S.A.

Źródła ul. Inwestycyjna 1
55-330 Miękinia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Vl Wydział Gospodarczy
KRS 0000679349 NIP 894 17 64 662 REGON 930912244

Secretariat

tel. +48 (71) 77 264 00
Fax. +48 (71) 77 264 09
e-mail: fabryka@empol.pl