Co trzeba wiedzieć przed montażem

Poszerzenie montowane pod drzwiami balkonowymi lub wejściowymi

Poszerzenia to systemowe kształtowniki PVC umożliwiające powiększenie dolnej szerokości ramy. Posiadają dodatkową uszczelkę, dzięki czemu dołączone do ramy, tworzą szczelne połączenie.

Zaleca się stosowanie poszerzeń w przypadku gdy nie ma jeszcze ostatecznej warstwy posadzki lub izolacji cieplnej. Umożliwi to wypełnienie luki między istniejącą posadzką a dolną częścią drzwi zapewniając sztywność dolnej części ramy, na której wspiera się cała konstrukcja oraz zniweluje mostki termiczne. Kolorystyka i struktura poszerzeń jest identyczna jak w przypadku profili głównych.

Przygotowanie otworu do Ciepłego Montażu

Aby folie i taśmy rozprężne szczelnie przylegały do muru, konieczne jest wyrównanie wszelkich nierówności wnęk okiennych. Wnęki należy zaciągnąć zaprawą a węgarki z klinkieru muszą mieć starannie wypełnione fugi w miejscu, gdzie będzie przylegać taśma rozprężna. Ciepły montaż wykonujemy tylko przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powyżej -5°C.

Ocieplenie nadproża przy rolecie podtynkowej (intermo)

Zanim przystąpimy do montażu okien z roletami Intremo (Integro), których skrzynka jest częściowo schowana w odpowiednio wyprofilowane nadproże, należy przykleić do powierzchni nadproża dwucentymetrowej grubości styropian. Stanowi to dodatkową izolację i niweluje mostki termiczne.

Blat kuchenny jako parapet

Projektując kuchnie, warto wziąć pod uwagę możliwość zrównania dolnej części okna z powierzchnią blatu kuchennego, wówczas blat zastąpił parapet wewnętrzny.

Okucie Activ Pilot Select

W pomieszczeniach reprezentacyjnych, warto rozważyć zamontowanie okien z ukrytymi okuciami w systemie activPilot Selekt. Należy jednak pamiętać, że w ich przypadku skrzydło okienne otwiera się tylko do kąta 90º

Próg drzwi HS zrównany z podłogą

Drzwi podnoszono-przesuwane można osadzić tak, aby ich próg prawie zrównał się z powierzchnią podłogi czy tarasu. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy podczas pomiaru znany jest już przyszły poziom docelowej, gotowej podłogi lub tarasu.

Gabaryty okien

Zanim zaakceptujemy projekt budynku, lub zanim go wykonamy, warto sprawdzić czy przewidziane gabaryty okien i drzwi są możliwe do wykonania bez dodatkowych kosztów lub czy są w ogóle możliwe. Często bowiem projektanci zapominają o możliwościach konstrukcyjnych stolarki PVC.

Bramy garażowe na gotową elewację

Zarówno bramy rolowane jak i segmentowe, najlepiej jest montować na wykończonej elewacji czy gotowym wnętrzu. Później będzie to znacznie trudniejsze, lub nawet niemożliwe.

Rolety zewnętrzne z silnikami

Gdy decydujemy się na rolety z silnikami sterowanymi za pomocą pilota radiowego, musimy koniecznie wykonać instalację zasilającą tak, aby każda roleta miał oddzielny obwód elektryczny. W innym przypadku może się zdarzyć, że podczas zakłóceń w instalacji, zostaną rozregulowane ustawienia krańcowe silników.

EMPOL in numbers

29

years on the market

82

clients
on recommendation

36

countries,
in which we are

1173000

zł saved by
our all clients on
heating, in one season