slide1homeSchüco_fenster
slide2homeSchüco_fenster
slide3homeSchüco_fenster
slide4home

Ciepły montaż okien

Nowoczesne systemy montażu są kluczowe dla zachowania wysokich parametrów termoizolacyjnych całej przegrody, na którą się składa okno lub drzwi wraz z materiałami użytymi do ich instalacji.

Trójwarstwowa technika montażu stolarki

Cel stosowania

Podstawowym celem tej techniki, jest polepszenie jakości usługi, poprzez wyeliminowanie mostków termicznych, zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed degradacją oraz wyeliminowanie przewiewów. Jednoczesne zabezpieczenie izolacji przed wilgocią i zapewnienie jej stałej wentylacji, pozwala na utrzymanie spoiny w stanie suchym. Co zapewnia jej trwałość i zachowanie pierwotnych parametrów.

Wykonanie montażu trójwarstwowego

Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie ościeża. Inwestor powinien zadbać aby płaszczyzny ościeży były równe oraz oczyszczone ruchomych części materiałów budowlanych, brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Ewentualne ubytki na płaszczyznach ościeża należy bezwzględnie uzupełnić, a puste przestrzenie w materiałach zastosowanych do budowy muru wypełnić odpowiednimi zaprawami.
Oprócz uszczelnienia miejsca łączenia stolarki z budynkiem pianą poliuretanową, użyte zostają specjalnie zaprojektowane folie, które tworzą dwie dodatkowe i kluczowe warstwy w płaszczyźnie stolarki. Zasadą, jaką należy się kierować przy doborze materiałów do ciepłego montażu, to wykonanie wewnętrznej warstwy z materiału paroszczelnego, środkowej z materiału termoizolacyjnego a zewnętrznej z paroprzepuszczalnego.
Zachowując zasadę: wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz, zapewniamy spoinie optymalne warunki, które wpływają na jej trwałość i jakość.

Ciepły parapet

Cel stosowania

Jest to rozwiązanie które rozwiązuje kwestie zarówno osadzenia samej stolarki jak i parapetów. To właśnie w dolnej strefie montażu stolarki, najtrudniej jest uzyskać stabilność konstrukcji z jednoczesnym doskonałym uszczelnieniem połączeń.
Ważną zasadą podczas montażu stolarki, jest to, że okna powinny stać a nie wisieć. Aby ten warunek spełnić, należy w dolnej części zastosować między stolarką a murem, kliny, podkładki lub inne twarde kształtowniki, które poziomujemy a następnie stawiamy na nich okno. Po zakończeniu montażu, elementy te muszą zostać pod oknem, jako jego podpora a jednocześnie nie powinny utrudniać montażu parapetów i obróbki. I tu może pojawić się problem. Każdy pozostawiony pod oknem klin czy inny element, może być przerwą w ciągłości izolacji termicznej. Kształtka ze styroduru stanowi zarówno stabilną podporę dla stolarki, jak i zapewnia doskonałą izolację. Dodatkowo tworzy idealne płaszczyzny do zamontowania parapetów.

Montaż ciepłego parapetu

Przed przystąpieniem do montażu stolarki, montowane są ciepłe parapety w otworach budynku, z zachowaniem poziomu kształtek. Po utwardzeniu spoiny okna są stawiane na styrodurze, a dodatkowe uszczelnienie między elementami stanowi gąbka rozprężna będąca elementem ciepłego parapetu.